Storitve – Svetovanja ERP, sistemske rešitve

Storitve – Svetovanja ERP, sistemske rešitve

ERP svetovanje

Storitev- ERP svetovanje je storitev, namenjena potencialnim in obstoječim

uporabnikom rešitve Microsoft Dynamics Nav / Dynamics 365 Business Central in

LS central rešitev za maloprodajo in gostinstvo. Svetovanje za izbiro pravega

poslovno informacijskega sistema. Analize stanja in potreb za izbiro in implementacijo poslovno

informacijske rešitve.

Vodenje projektov pri uvedbi novih rešitev, ali izboljšanju oziroma dopolnitvi

dosedanjih poslovnih rešitev. Šolanje uporabnikov za delo z novo rešitvijo. Pomoč novim

uporabnikom rešitve.

Nudimo tudi storitev zunanjega svetovalca pri uvedbi

drugih rešitev, ker se postavimo v vlogo svetovalca za stranko, v kolikor podjetje nima

svojih strokovnjakov za vodenje uvedbe ERP rešitev.

Razvoj in programiranje dodatnih rešitev ali povezav znotraj poslovnih rešitev

Microsoft Dynamics in Busines Central

V okviru svetovanja nudimo tudi rešitve, ki pokrivajo vse zahteve novih postopkov v podjetju;

danes se hitro menjajo poslovne prakse, predpisi in drugi pogoji dela.

Podpora uporabnikom 

Podpora

Uporaba sodobnih informacijskih sistemov je pogosto preprosta, predvsem za naprednejše

uporabnike, a uporaba funkcionalnosti, ki se redko uporabljajo, je lahko tudi za njih pravi izziv.

Uporabniki pogosto izrazijo potrebno po novih ali drugačnih postopkih dela – ali zaradi zakonskih

sprememb ali zaradi razvoja in širjenja podjetja.  Uporabnikom se nudi podpora v procesu

implementacije poslovnega sistema, ko mora pripraviti podatke za uvoz v nov sistem, ter podpora

v procesu redne uporabe programa. Podpora je najbolj pomembna pri postopkih,

ki se vršijo enkrat letno.

Podpora se uporabnikom nudi v obliki navodil za pravilno uporabo in upravljanje s

programom kot tudi za korigiranje nekaterih nepravilno izvedenih aktivnosti.

Navodila za uporabo so vedno manjši strošek od popravila že napačno vnesenih

podatkov, ki običajno povzročijo tudi druge težave. Uporabnikom podporo nudimo

na različne načine: preko e-pošte, osebno na lokaciji uporabnika, preko telefona

ali preko oddaljenega dostopa do baze ali oddaljenega dostopa do uporabnikovega

računalnika. Sodobne tehnologije nam omogočajo, da nudimo podporo klientom

tudi po drugih državah.

Podpora uporabnikom

Podpora uporabnikom

Šolanje Microsoft Dynamics Nav in Business Central uporabnikov

Šolanje

Neznanje ali neizkušenost uporabnika je najbolj pogost vzrok težav pri uporabi

informacijskega sistema. Da bi se izognili težavam, ki jih lahko povzroče nevedni

uporabniki, je zelo pomembno šolanje uporabnikov. Uporabnikom mora biti šolanje za

uporabno informacijskega sistema vsekakor omogočeno, še posebno za sistem, kot je Microsoft

Dynamics Nav ali Business Central. Poleg tega večina uporabnikov ni seznanjena z vsemi

možnostmi, ki jih sistem omogoča, iz tega pa sledi nezadostna izkoriščenost sistema, v katerega

je bilo pogosto vloženih veliko sredstev.

Šolanje je, poleg osnovnih funkcij, ki jih spoznajo vsi novi uporabniki, namenjeno tudi že

obstoječim uporabnikom. S tem se uporabniki bolj spoznajo z vsemi možnostmi programa

in tako močno povečajo učinkovitost svojega dela ter dela celotne organizacije, ki se z uvedbo

novega poslovnega sistema tudi pričakuje.

Analiza poslovnih procesov

Poslovni proces v podjetju se odvija kot niz medsebojno povezanih aktivnosti in

delnih procesov, ki vodijo do vsebinsko zaključenega izdelka ali storitve.

Prehodi med posameznimi procesi, ki so lahko tudi prehodi med funkcijami v

podjetju, pa morajo biti prav tako jasno definirani in odgovornosti določene.  S tem

dosežemo usklajenost procesne strukture in strukture odgovornosti. Cilj je doseči

procesno organiziranost podjetja v kolikor še ni.

Analiza poslovnih potreb je neodvisna analiza; izvaja se ne glede na to, katero poslovno

rešitev bo podjetje kasneje uporabljalo. V analizo so zajeti vsi poslovni procesi, ki bodo

vključeni v nov informacijski sistem. 

Izvedena analiza je ključni dokument pri odločitvi o nabavi in implementaciji novega

poslovnega sistema.

Fit-Gap analiza je analiza, ki nam prikaže morebitne razlike med

želenim poslovnim sistemom in poslovno rešitvijo, ki jo želite uvesti.

V našem primeru je to Microsoft Dynamics Nav / Dynamics 365

Business Central ali za poročje trgovine in gostinstva LS Central

Servis računalniške opreme in sistemska podpora

Prodaja računalniške opreme ter servis in podpora gresta z roko v roki.

V podjetju Krajnik vam nudimo zanesljivo podporo pri vseh vrstah storitev:

  • vgradnja in namestitev programske in strojne opreme
  • ureditev arhiviranja podatkov
  • postavitve omrežij in internetnih povezav
  • odstranjevanje virusov
  • servis tiskalnikov in računalnikov
  • Servis čitalcev terminalov tablic in blagajn
  • Servis industrijskih računalnikov
  • svetovanje in pomoč pri odločanju o nakupu opreme
  • Nastavitve čitalcev in namenskih tiskalnikov ter terminalov
  • Integracija opreme v sisteme

Pokličite nas na telefon 04 / 50 20 300 ali pišite na servis@krajnik.si