Storitve

ERP svetovanje

Storitve – ERP svetovanje je storitev, namenjena potencialnim in obstoječim uporabnikom rešitve Microsoft Dynamics Nav / Dynamics 365 Business Central. Prva faza projekta implementacije pomeni izbiro pravega informacijskega sistema. Tu je lahko v veliko pomoč nasvet neodvisnega IT strokovnjaka, ki se vključi se neodvisno od tega, katero rešitev stranka želi.

Vodenje projekta s strani uporabnika zahteva vključitev osebe, ki ima multidisciplinarna znanja in izkušnje, in sicer iz področij ekonomije (predvsem računovodstva in financ), organizacije (poslovni procesi in upravljanje) in informatike (zaradi razumevanja delovanja informacijskega sistema in sistemskih zahtev). Pogosto podjetja nimajo ustreznega kadra za to, zato vodja projekta na strani uporabnika postane nekdo, ki je strokovnjak le za eno od naštetih področij, kar pogosto privede do kasnejših težav pri delu in sicer do neusklajenosti novega poslovnega sistema s potrebami podjetja. Zato za čim bolj učinkovito uvedbo in uporabo rešitve Microsoft Dynamics Nav nudimo storitve vodenja projektov.

Microsoft Dynamics Nav je zelo prilagodljiv poslovni sistem, in nekateri implementatorji so na zahtevo uporabnika takoj pripravljeni dograditi različne dodatne funkcionalnosti, brez pojasnila uporabniku, kako je to rešeno v originalni rešitvi. To privede do kasnejših težav pri vzdrževanju, pri nadgradnji na novejše verzije programa in pri morebitni menjavi partnerja, ki njihov sistem vzdržuje. Prav zato je v procesu implementacije potrebno upoštevati dejstvo, da je sistem Microsoft Dynamics Nav potrebno prilagoditi organizaciji, vendar da se mora hkrati tudi organizacija prilagoditi novemu poslovnemu sistemu.

V okviru svetovanja nudimo tudi rešitve, ki pokrivajo vse zahteve novih postopkov v podjetju; danes se hitro menjajo predpisi in načini dela in pogosto je zelo pomembno, da se projekt pravilno zaključi ter pomoč pri tem, kako se projekt vodi skozi poslovni sistem.

Podpora uporabnikom 

Uporaba sodobnih informacijskih sistemov je pogosto preprosta, predvsem za naprednejše uporabnike, a uporaba funkcionalnosti, ki se redko uporabljajo, je lahko tudi za njih pravi izziv.  Uporabniki pogosto izrazijo potrebno po novih ali drugačnih postopkih dela – ali zaradi zakonskih sprememb ali zaradi razvoja in širjenja podjetja.  Uporabnikom se nudi podpora v procesu implementacije poslovnega sistema, ko mora pripraviti podatke za uvoz v nov sistem, ter podpora v procesu redne uporabe programa. Podpora je najbolj pomembna pri postopkih, ki se vršijo enkrat letno.

Podpora se uporabnikom nudi v obliki navodil za pravilno uporabo in upravljanje s programom kot tudi za korigiranje nekaterih nepravilno izvedenih aktivnosti. Navodila za uporabo so vedno manjši strošek od popravila že napačno vnesenih podatkov, ki običajno povzročijo tudi druge težave. Uporabnikom podporo nudimo na različne načine: preko e-pošte, osebno na lokaciji uporabnika, preko telefona ali preko oddaljenega dostopa do baze ali oddaljenega dostopa do uporabnikovega računalnika.

Šolanje Microsoft Dynamics Nav uporabnikov

Neznanje uporabnika je najbolj pogost vzrok težav pri uporabi informacijskega sistema. Da bi se izognili težavam, ki jih lahko povzroče nevedni uporabniki, je zelo pomembno šolanje uporabnikov. Uporabnikom mora biti šolanje za uporabno informacijskega sistema vsekakor omogočeno, še posebno za sistem, kot je Microsoft Dynamics Nav. Poleg tega večina uporabnikov ni seznanjena z vsemi možnostmi, ki jih sistem omogoča, iz tega pa sledi nezadostna izkoriščenost sistema, v katerega je bilo pogosto vloženih veliko sredstev.

Šolanje je, poleg osnovnih funkcij, ki jih spoznajo vsi novi uporabniki, namenjeno tudi že obstoječim uporabnikom. S tem se uporabniki bolj spoznajo z vsemi možnostmi programa in tako močno povečajo učinkovitost svojega dela ter dela celotne organizacije, ki se z uvedbo novega poslovnega sistema tudi pričakuje.

Analiza poslovnih procesov

Poslovni proces v podjetju se odvija kot niz medsebojno povezanih aktivnosti in delnih procesov, ki vodijo do vsebinsko zaključenega izdelka ali storitve. Prehodi med posameznimi procesi, ki so lahko tudi prehodi med funkcijami v podjetju, pa morajo biti prav tako jasno definirani in odgovornosti določene.  S tem dosežemo usklajenost procesne strukture in strukture odgovornosti. Doseči želimo procesno organiziranost podjetja.

Analiza poslovnih potreb je neodvisna analiza; izvaja se ne glede na to, katero poslovno rešitev bo podjetje kasneje uporabljalo. V analizo so zajeti vsi poslovni procesi, ki bodo vključeni v nov informacijski sistem. 

Izvedena analiza je ključni dokument pri odločitvi o nabavi in implementaciji novega poslovnega sistema.

Fit-Gap analiza je analiza, ki nam prikaže morebitne razlike med želenim poslovnim sistemom – analiza poslovnih potreb podjetja – ter možnostmi, ki jih nudi nova rešitev, v našem primeru je to Microsoft Dynamics Nav / Dynamics 365 Business Central.

Servis računalniške opreme

Prodaja računalniške opreme ter servis in podpora gresta z roko v roki.

V podjetju Krajnik vam nudimo zanesljivo podporo pri vseh vrstah storitev:

  • vgradnja in namestitev programske in strojne opreme
  • ureditev arhiviranja podatkov
  • postavitve omrežij in internetnih povezav
  • odstranjevanje virusov
  • servis tiskalnikov
  • svetovanje in pomoč pri nakupu opreme
  • po potrebi se oglasimo tudi na vaši lokaciji

Pokličite nas na telefon 04 / 50 20 300 ali pišite na servis@krajnik.si