Grafični Ganttovi diagrami v NAV

Add-in Grafično načrtovanje v vašem MS Dynamics NAV

Celovit komplet programskih dodatkov (Add-ins), ki omogočajo grafično načrtovanje in razporejanje, v celoti integriran v Microsoft Dynamics NAV

Gantt add-ins so pripravljeni posebej za Microsoft Dynamics NAV. S programsko opremo za grafični prikaz in načrtovanje (Visual Scheduling Suite) nudimo uporabnikom dodatno vizualno načrtovanje in razporejanje zmogljivosti. Vključeni so namenski Add-ini za načrtovanje proizvodnje, razporejanje delovnih mest in virov ter razporejanje storitev. Add-ins so osnovani na standardu Microsoft Dynamics NAV in so zato enostavni in hitri pri izvajanju. Poleg tega zagotavljajo dosledno uporabniško izkušnjo, saj se brez težav vključijo v Microsoft Dynamics NAV in postanejo naravni del sistema.

Dodatki za grafično načrtovanje so trije:

Dodatek za grafično planiranje proizvodnje (Visual Production Scheduler)

Olajšajte si načrtovanje proizvodnje z interaktivno grafično ploščo za načrtovanje
Dodatek Grafično načrtovanje proizvodnje je popolnoma integriran v Dynamics NAV. Vizualizira vaš načrt proizvodnje in omogoča hitro odzivanje na nepričakovane incidente z intuitivno funkcijo Drag & Drop. 

Dodatek za grafično planiranje razporeda delovnih mest in virov (Visual Jobs Scheduler)

Pridobite projektni načrt z Gantt diagramom za Microsoft Dynamics NAV 
Olajšajte si načrtovanje projektov in virov z interaktivnimi grafikoni Gantt
Grafično razporejanje delovnih mest in virov je popolnoma integriran dodatek v Dynamics NAV. Prikazuje delovna mesta, delovne naloge in vrstice z viri za načrtovanje delovnih mest ter omogoča intuitivno načrtovanje projektov s funkcijo Drag & Drop.

Dodatek za grafično razporejanje storitev (Visual Service Scheduler)

Načrtujte in upravljajte vire in naročila storitev s funkcijo Drag & Drop
Grafično razporejanje storitev je popolnoma integriran dodatek v Dynamics NAV. Prikazuje naročila storitev, vrstice servisnih artiklov in vire ter omogoča enostavno grafično razporejanje.